İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Nimar Mühendislik tüm çalışanlar, taşeronlar, ziyaretçiler ve halk adına, güvenli, aynı zamanda sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için ahlaki ve yasal sorumluluk sahibidir. Yöneticiler, amirler ve çalışanlar belirtildiği gibi yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Nimar Mühendislik “ İş Sağlığı ve Güvenliği “ politikası aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Yasal gerekliliklere ve endüstri standartlarına uygunluğun sağlanması.
 • Güvenli çalışma sistemleri sağlamak, yürütmek ve yazılı prosedürleri sürdürmek.
 • Çalışanlarının, taşeronlarının ve halkın güvenliğini sağlamak için gerekli sağlık ve güvenlik bilgilerini, talimatlarını, eğitimlerini ve denetimlerini sağlamak.
 • Çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık yapmak.
 • Yöneticilerin ve çalışanların yasal iş sağlığı ve güvenliği görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak ve bunları yerine getirmekten sorumlu tutmak için destek ve kaynak sağlamak.
 • Güvenlik performansını, güvenlik sistemlerini ve yüksek riskli aktiviteleri aktif olarak izlemek.

Yönetim ve denetim personeli aşağıda belirtilen maddelerden sorumludur:

 • Bu politikayı kendi sorumluluk alanlarında uygulamak.
 • İşyerinin güvenli ve sağlık açısından risk teşkil etmeyen bir durumda aktif olarak izlenmesi ve bu durumun sürekliliğinin sağlanması.
 • Sağlık ve güvenlik prosedürlerinin geliştirilmesine, teşvik edilmesine ve uygulanmasına yardımcı olunması.
 • Çalışanları güvenlik prosedürlerini anlama konusunda eğitmek.
 • Çalışanlar, taşeronlar veya ziyaretçilerden güvenli olmayan iş davranışlarını derhal düzeltmelerini talep etmek.

Çalışanlar aşağıdakilerden sorumludur:

 • Eylemlerinden veya ihmallerinden etkilenebilecek kişilerin sağlık ve güvenliğiyle ilgilenmek.
 • Belirledikleri güvenlik tehlikelerini kontrol etmek ve rapor etmek.
 • Tüm sağlık ve güvenlik prosedürlerine, kurallarına ve güvenli çalışma sistemlerine uymak.

Alt Yükleniciler aşağıdakilerden sorumludur:

 • Çalışanlarının ve taşeronlarının ilgili yasal şartlara ve mevcut endüstri standartlarına uymalarını sağlamak.
 • Çalışanlarının ve taşeronlarının ilgili güvenlik ekipmanlarını kullanmalarını sağlamak.