KALİTE POLİTİKAMIZ

Nimar Mühendislik, sözleşme gereği en kısa sürede müşterilerinin beklentilerini karşılayacak ve sözleşme bütçesi dahilinde verimli ve zamanında bakım çözümleri sunacak bir kalite sunmayı amaç edinmiştir.

Herkesin kaliteden fayda sağladığı açıkça görülmektedir. Doğrudan başarımızı yansıtır ve tüm çalışanlarımız için gurur ve memnuniyet meselesi olarak aktif bir şekilde teşvik edilir.

Kalite politikasının anlaşılmasını sağlamak; prosedürleri etkili uygulanmasının geliştirilmesi için her çalışanın faydalanması için eğitim sağlanması gerektiğinin bilincindeyiz.

Hedefimiz, tüm iş süreçlerini etkili ve verimli bir şekilde yürütmektir.
Bunu başarmak için şirket, politikanın anlaşıldığından emin olacak; organizasyonun her seviyesinde amaçlanan işe en uygun şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

Şirket, proje yönetimi, tedarik, imalat ve bakım iş süreçleri ve alt yüklenicilerin yönetimi de dahil olmak üzere tüm şirket etkinlikleri boyunca israf ve hatayı en aza indirgemek için tanımlanan prosedürlerle en iyi iş uygulamalarına odaklanacaktır.

Kalite, emniyet ve çevre koruma, yönetim sorumluluklarıdır. Nimar Mühendislik yönetimi, güvenlik ve çevre koruma standartlarının uygulanabilir en yüksek standartta tutulmasını sağlarken, tüm ürün ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak izleyecektir.

Nimar Mühendislik, denetim faaliyetleri ve kilit performans göstergeleri yoluyla, mutabık kalınan gerekliliklere ve hedeflere uygunluğun sağlanması ve sürekli iyileştirme eğilimini teşvik etmek için girişimlerin uygulanması yoluyla şirket faaliyetlerini sürekli olarak izleyecektir.