HİZMETLERİMİZ

MÜHENDİSLİK & PROJE & DANIŞMANLIK

PROJE

Proje Tasarımlarının ve Gerekli Bütün Düzenleme, Hesaplamarın Yapılması ve Gerekli İzinlerin Alınması

FİZİBİLİTE

Tüm İşlemlerin Takibi, İmalata Yönelik İncelemelerin Yapılması, Fizibilite Çalışmalarının Yapılması

TESLİM

Saha Kontrolü İçin Gerekli Düzen Sistematiği, Uygulama ve Son Hal Projelerinin Hazırlanması, Gerekli Danışmanlık Hizmetleri, Şartnamenin Hazırlaması

TAAHHÜT

Endüstriyel Tesisler Başta Olmak Üzere Konut, Otel, Villa, AVM, Hastane, Okul, Depo, Yüksek Yapılar vb. Projeler

SİSTEMLER

Ağ, Zayıf Akım, Otomasyon, Topraklama ve Yıldırımdan Koruma, Yüksek Gerilim Sistemleri

YÜKSEK GERİLİM

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluğu, YG tesisleri ( Trafo , YG Hücreleri vb.) İçin Gerekli Periyodik Bakımlar

KOORDİNASYON

Enerji Faaliyetleri Sırasında Gerekli Yetkili Merciler İle Koordinasyon

KONTROL

Kompanzasyon Sistemlerinin Gerekli Kontrol ve Ölçümleri Yapılarak Uygun Değer Sınırında Kalındığından Emin Olarak Müessesenin Cezai Yaptırımdan Korunması